Uważaj na potencjalnie toksyczne zabawki typu squishy!

Popularność miękkich, kolorowych zabawek znanych jako gniotki (lub squishies) w Polsce jest niezaprzeczalna. Zapewniają one dzieciom rozrywkę i radość, a rodzicom chwilę oddechu. Niestety, tym zabawkom nie można ufać bezgranicznie – mogą zawierać substancje chemiczne szkodliwe dla najmłodszych.

Dania podjęła decyzję o wycofaniu gniotków ze sprzedaży. To działanie wynika z ostrzeżenia wydanego przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska, która zauważyła wysoki poziom substancji szkodliwych i alergenów w tych produktach.

Gniotki są zabawkami, które potrafią przyciągnąć uwagę dzieci na dłuższy czas, jednak warto je zastąpić innymi. Jak pokazały badania duńskie, wszystkie testowane egzemplarze tych zabawek zawierały chemikalia w groźnie wysokim stężeniu. Zdaniem duńskich władz, te substancje stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci, które często biorą zabawki do ust.

Wśród zidentyfikowanych substancji znalazły się dimetyloformamid, styren i toluen – substancje uznane za alergeny i potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Dimetyloformamid jest na liście kandydackiej UE substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), ponieważ jest szkodliwy dla układu rozrodczego i może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Toluenu podejrzewa się o to, że może powodować uszkodzenia nerwów, nerek, a także wątroby. Ta substancja ma też potencjalnie negatywny wpływ na układ rozrodczy, jest teratogenna, drażni oczy i układ oddechowy, a także może wywołać reakcje alergiczne. Pomimo tych niepokojących informacji, gniotki są nadal dostępne w polskich sklepach.