Analiza medyczna: Zespół Jacobsa (XYY) znany jako supersamiec – przyczyny, symptomy i możliwości terapii

W obszarze genetyki medycznej klasyfikuje się szereg zespołów genetycznych. W tym gronie wymienić można zespół Jacobsa, który jest często określany terminami takimi jak zespół nadsamca, supermęskość czy superman. Jakie są źródła zespołu XYY? Co implikuje posiadanie ekstra chromosomu Y? W jaki sposób objawia się syndrom prowadzący do nadsamcości i czy cechuje go dziedziczny charakter? Istnieje możliwość jego leczenia?

Syndrom XYY, inaczej zwany zespołem Jacobsa, to schorzenie genetyczne, które w niektórych przypadkach określane jest jako zespół nadsamca, nadmęskość lub zespół 47, XYY. Nieprawidłowość ta polega na posiadaniu przez mężczyznę dodatkowego chromosomu Y w stosunku do standardowego zestawu XY. Podkreślić tu należy, że zjawisko to dotyczy wyłącznie płci męskiej.

Standardowo zdrowy mężczyzna posiada 46 chromosomów, gdzie dwa z nich to chromosomy płciowe – jeden X i jeden Y (porównując, kobiety również mają dwa chromosomy płciowe, ale oba to X).

Jak często występuje zespół XYY? W rzeczywistości jest to stan rzadko występujący – statystyki wskazują na 1 na 1000 urodzeń mężczyzn. Z drugiej strony, szacunki sugerują, że istnieje wiele niediagnozowanych przypadków (na przykład ze względu na nieznacznie nasilone symptomy kliniczne), co skutkuje prawdopodobnym zaniżeniem rzeczywistych danych statystycznych.