Potencjalny zakaz palenia na balkonach – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, Izabela Leszczyna, obecna Minister Zdrowia, odniosła się do nadesłanej petycji dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu palenia na balkonach. Wyraziła swoje wątpliwości co do realności wprowadzenia takiego ograniczenia, przyznając, że wydaje jej się to decyzją zbyt radykalną i trudną do zrealizowania.

Na pytanie dziennikarzy dotyczące planów resortu zdrowia związanych z wniesioną petycją o zakazie palenia na balkonach, Leszczyna podkreśliła wagę równowagi między prawem do własnego zdrowia i zdrowia innych, a wolnością osobistą. Przyznała, że kwestia ta nie była jeszcze przedmiotem dyskusji z jej zespołem z Departamentu Zdrowia Publicznego. Szefowa resortu zdrowia wyraziła jednocześnie swoje wątpliwości co do możliwości realizacji takiego zakazu.

Izabela Leszczyna przypomniała również o prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia pracach nad regulacją dotyczącą e-papierosów. Podkreśliła istnienie dwóch różnych punktów widzenia na ten temat, zarówno wewnątrz resortu, jak i wśród zewnętrznych ekspertów. Szefowa MZ wyraziła przekonanie, że bardziej realnym i możliwym do szybkiego wdrożenia jest zakaz sprzedaży e-papierosów niezawierających nikotyny dla osób poniżej 18. roku życia.

Zadeklarowała również swoją determinację w dążeniu do szybkiego wprowadzenia tego projektu i informowała o prowadzonych rozmowach na ten temat z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Petycja dotycząca zakazu palenia na balkonach i w oknach mieszkań wielorodzinnych została przesłana do Ministerstwa Zdrowia 5 maja 2024 r. Autorzy dokumentu podkreślali, że dym tytoniowy uniemożliwia korzystanie z balkonów osobom niepalącym i naraża na szkodliwe działanie dymu papierosowego także osoby przebywające w mieszkaniach, w tym dzieci. Wskazywali również, że dla wielu starszych osób, które nie opuszczają swojego mieszkania, balkon stanowi jedyny punkt kontaktu ze światem zewnętrznym.