Młodzież wobec wyzwań publicznej opieki zdrowotnej – propozycje zmian od Fundacji GrowSPACE

28 maja, wtorek, to dzień, w którym Fundacja GrowSPACE przedstawi zestaw innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do implementacji w systemie publicznej ochrony zdrowia – Pakiet Młodego Pacjenta/ki. Głównym celem proponowanych zmian jest zapewnienie młodym pacjentom możliwości samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących korzystania z usług medycznych, bez konieczności obecności rodziców. Przedstawiciele fundacji podzielą się swoimi przemyśleniami na temat projektu.

Zdaniem twórców inicjatywy, ochrona zdrowia to obszar wymagający nieustannych działań naprawczych i reform. Fundacja GrowSPACE zależy na tym, aby w procesie zmian uwzględniona została perspektywa młodych ludzi. Jak zauważył Dominik Kuc, członek zarządu Fundacji, istnieją sytuacje, gdy młoda osoba potrzebująca pomocy specjalistycznej musi najpierw przekonać rodziców o powadze swojego problemu, na przykład zdrowotnego kryzysu psychicznego.

Dominik Kuc ujawnił, że fundacja otrzymuje wiele sygnałów od młodzieży dotyczących braku zrozumienia ze strony rodziców. Niektórzy opiekunowie bagatelizują problemy swoich dzieci, bądź blokują dostęp do pomocy medycznej ze względu na obawę o reakcję społeczeństwa. Aktualne przepisy dotyczące młodych pacjentów często komplikują sytuację zarówno im samym, jak i ich rodzicom, ograniczając niemal całkowicie możliwość samodzielnego korzystania z usług refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kuc podkreślił absurdalność sytuacji, w której 15-letnie osoby mogą legalnie uprawiać seks, ale potrzebują zgody rodziców na wizytę lekarską czy leczenie. Fundacja GrowSPACE proponuje więc Pakiet Młodego Pacjenta/ki, który ma na celu uznanie podmiotowości młodzieży w systemie ochrony zdrowia.