Ochrona zdrowia poprzez Program Szczepień Ochronnych – zrozumienie obowiązkowych i zalecanych szczepień

Bez wątpienia, szczepienia ochronne, które są stosowane globalnie, stanowią jedno z najważniejszych osiągnięć medycyny nowożytnej. Podobnie jak antybiotyki, udało się dzięki nim wyeliminować szereg niebezpiecznych chorób zakaźnych, takich jak ospa prawdziwa czy polio, oraz znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań. W Polsce, w latach 60. XX wieku, implementowano Program Szczepień Ochronnych, który jest corocznie aktualizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczepionki stosowane w ramach tego programu są systematycznie udoskonalane i testowane pod kątem bezpieczeństwa. Ale kiedy powinniśmy podjąć pierwsze kroki w kierunku zaszczepienia naszych noworodków? Jak prezentuje się kalendarz szczepień ochronnych dla roku 2022?

Program Szczepień Ochronnych obejmuje różne rodzaje szczepień. Lista tych szczepień jest często określana mianem kalendarza szczepień i jest to oficjalny dokument opublikowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Reguluje on szczegółowe aspekty organizacji szczepień dla różnych grup wiekowych i definiuje dwa główne rodzaje szczepień: obowiązkowe – które są dostępne bezpłatnie w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz zalecane, które są odpłatne, nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub podlegają tylko częściowemu finansowaniu. Szczepienia zalecane są sugerowane, aby zapewnić dodatkową ochronę przeciwinfekcyjną.

Co decyduje o tym, czy szczepienie jest klasyfikowane jako obowiązkowe, czy zalecane? Kryteria takie jak rozpowszechnienie danej choroby, uciążliwość jej przebiegu, ryzyko powikłań i ich skomplikowanie, a także koszt szczepionki, mają na to wpływ. Niestety, przy powszechnym programie szczepień, koszt staje się często decydującym czynnikiem przy wyborze refundowanych preparatów. Rodzice, którzy chcą dodatkowo chronić swoje dzieci przed niektórymi patogenami, muszą na podstawie skierowania od lekarza samodzielnie nabyć szczepionkę w aptece i następnie udać się z nią do najbliższej placówki medycznej.