Wykorzystanie technologii laserowej w sferze kosmetologicznej

Od połowy XX wieku, kiedy technologia laserowa zaczęła być stosowana w medycynie, obserwujemy jej dynamiczny rozwój i wpływ na standardy kosmetyczne. Wśród najbardziej popularnych procedur kosmetycznych wykorzystujących lasery wymienia się takie jak laserowe usunięcie naczynek krwionośnych, fotoodmładzanie, depilacja laserowa czy terapia przeciwtrądzikowa.

Laser to urządzenie generujące fale elektromagnetyczne o spójnym charakterze, które obejmują spektrum od ultrafioletu do podczerwieni. Nazwa „laser” pochodzi z angielskiego i jest akronimem dla Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, co można tłumaczyć jako wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Światło emitowane przez lasery ma unikalne właściwości, które nie są możliwe do osiągnięcia za pomocą innych źródeł światła. Te szczególne cechy są kluczowe dla wielu dziedzin, w których używa się lasery, w tym kosmetologii.

Znane są trzy główne cechy laserów, które umożliwiają ich zastosowanie w medycynie, kosmetologii i innych dziedzinach. Są to: spójność wiązki w czasie i przestrzeni, monochromatyczność, czyli bardzo niewielka rozbieżność spektralnej linii emisji oraz równoległość, która umożliwia skupianie wiązki świetlnej przez systemy optyczne. Oddziaływanie laserów na tkanki ludzkie charakteryzuje się odbiciem światła, jego rozproszeniem, transmisją, a także częściowym lub całkowitym pochłonięciem, co prowadzi do reakcji skórnych o charakterze fotochemicznym i biostymulacyjnym.

Reakcje fotochemiczne obejmują skomplikowane procesy zachodzące na poziomie komórek i ich najbliższego otoczenia. Należą do nich przyspieszenie wymiany elektrolitów komórkowych z otoczeniem, zmiany struktur błon biologicznych, wzrost aktywności enzymatycznej oraz zwiększenie syntezy DNA. Natomiast reakcje biostymulacyjne prowadzą do poprawy mikrokrążenia krwi w skórze oraz do zwiększenia stężenia hormonów, działania hipokoagulacyjnego itp.

Lasery stosowane w kosmetologii klasyfikuje się na różne sposoby. Można je podzielić ze względu na rodzaj używanego medium na lasery stałe, płynne i gazowe. Innym kryterium podziału jest sposób działania, gdzie wyróżniamy lasery ciągłe, które emitują falę o stałej mocy lub natężeniu, oraz lasery impulsowe, działające na zasadzie emisji powtarzalnych impulsów. Również moc generowanej fali jest istotnym kryterium podziału, wymienia się tutaj lasery o małej mocy (lasery miękkie) o mocy 1-6 mW, lasery średnie nieprzekraczające 500 mW oraz lasery twarde, o dużej mocy przekraczającej 500 mW, wykorzystywane między innymi w chirurgii jako skalpele laserowe.