Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące nowej szczepionki na RSV dla najmłodszych

Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazuje informacje o oczekiwanej szczepionce na wirus RSV dla dzieci. Obecnie, szczepionka ta jest dostępna i rekomendowana dla osób, które ukończyły 60 lat. Jest ona częścią programu szczepień ochronnych przeznaczonych dla dorosłych. Pani Izabela podkreśla, że oczekujemy na moment, kiedy szczepionka ta zostanie zarejestrowana również dla najmłodszych pacjentów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez panią Kucharską, wirus układu oddechowego RSV ma duży wpływ na osoby ze zredukowaną odpornością. Dotyczy to w szczególności małych dzieci oraz starszych osób. Wirus RSV jest także groźny dla osób z chorobami układowymi. Te informacje zostały przekazane przez panią Izabelę podczas konferencji „Choroby zakaźne 2023. Kompendium najnowszej wiedzy”. Podczas tej konferencji, pani Izabela zwróciła uwagę na to, że nie istnieje skuteczny antybiotyk przeciwko wirusowi RSV. W rzeczywistości, nie ma żadnego antybiotyku, który mógłby być skuteczny przeciwko temu wirusowi. Jedyną dostępną formą leczenia jest terapia objawowa.

Na początku rozmowy na temat szczepionki na RSV, pani Izabela potwierdziła, że szczepionka ta jest już dostępna dla dorosłych. Kilka tygodni po oficjalnej rejestracji, szczepionka ta została włączona do programu szczepień ochronnych dla osób, które ukończyły 60 lat. Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego zaznaczyła jednak, że obecnie oczekujemy na rejestrację tej szczepionki dla naszych najmłodszych pacjentów.